Zakład Sozotechniki spółka z o.o.
 

Zakład Sozotechniki sp.z o.o. - 24 lata doświadczenia

deska Sozologia jest nauką zajmującą się kompleksowymi badaniami zachowań człowieka oraz racjonalną przebudową i ochroną jego środowiska. Termin ten został utworzony przez polskiego geologa Walerego Goetla. Sozotechnika zajmuje się praktycznymi metodami ochrony środowiska- inżynierią środowiska.

Zakład Sozotechniki prowadzi działalność od 1990 r. Posiada uprawnienia oraz potencjał ekonomiczny i techniczny, a także pracowników posiadających niezbędną wiedzę i doświadczenie, zdolnych do wykonania większości zamówień w zakresie ochrony środowiska.

W szczególności pracownicy zakładu dysponują praktyczną wiedzą w zakresie:
telefon:
(+48 52) 372 91 61
komórka:
+48 602 360 933
fax:
(+48 52) 340 62 85
e-mail:
sozo@sozo.com.pl
  wizytówka 
Zakład Sozotechniki Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy  uzyskał, zgodnie z wymaganiami ustawowymi, uprawnienia do występowania w obrocie prawnym na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Bydgoszczy
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
i rozpoczął działalność 14 lutego 1990 r.
NIP 554-023-55-83 ,
REGON 002491982
KRS 0000120982

© Copyright  Zakład Sozotechniki sp. z o.o. luty 2010 r